Skip to content
Home » Nvm Node Version Manager: Giới Thiệu Công Cụ Quản Lý Phiên Bản Node.Js Mới

Nvm Node Version Manager: Giới Thiệu Công Cụ Quản Lý Phiên Bản Node.Js Mới

Node Version Manager Windows 10. Easy way to switch Node version. Install nvm.

Nvm Node Version Manager

Node Version Manager (NVM) là một công cụ quản lý phiên bản Node.js nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng phát triển phần mềm. Với NVM, người dùng có thể dễ dàng cài đặt, quản lý và chuyển đổi giữa các phiên bản Node.js một cách nhanh chóng và linh hoạt.

1. Vai trò của nvm trong việc quản lý các phiên bản Node.js
Node.js là một nền tảng phát triển ứng dụng được xây dựng trên JavaScript runtime của Chrome. Phiên bản Node.js sẽ được cung cấp cho người dùng thông qua các phiên bản phát hành chính thức. Mỗi phiên bản có thể có các tính năng, thay đổi và cải tiến mới. Điều này có nghĩa là việc quản lý các phiên bản Node.js trên một hệ thống có thể là một nhiệm vụ phức tạp và rườm rà.

NVM giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một cách thức dễ dàng để cài đặt, quản lý và chuyển đổi giữa các phiên bản Node.js. Người dùng có thể chọn phiên bản Node.js phù hợp với từng dự án cụ thể và không bị giới hạn bởi phiên bản mặc định của hệ thống.

2. Cách cài đặt nvm trên hệ điều hành Linux
Để cài đặt NVM trên hệ điều hành Linux, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

1. Mở terminal và chạy lệnh sau để tải xuống script cài đặt NVM:
“`
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
“`
2. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, chạy lệnh sau để hoàn tất quá trình cài đặt:
“`
source ~/.bashrc
“`
3. Kiểm tra phiên bản NVM đã được cài đặt thành công bằng cách chạy lệnh:
“`
nvm –version
“`
4. Bây giờ bạn có thể cài đặt các phiên bản Node.js bằng lệnh sau:
“`
nvm install
“`

3. Cách cài đặt nvm trên hệ điều hành macOS
Để cài đặt NVM trên hệ điều hành macOS, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Mở terminal và chạy lệnh sau để tải xuống script cài đặt NVM:
“`
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
“`
2. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, chạy lệnh sau để hoàn tất quá trình cài đặt:
“`
source ~/.bash_profile
“`
3. Kiểm tra phiên bản NVM đã được cài đặt thành công bằng cách chạy lệnh:
“`
nvm –version
“`
4. Bây giờ bạn có thể cài đặt các phiên bản Node.js bằng lệnh sau:
“`
nvm install
“`

4. Cách cài đặt nvm trên hệ điều hành Windows
Để cài đặt NVM trên hệ điều hành Windows, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Tải xuống và cài đặt Nvm-windows từ trang web chính thức.
2. Sau khi cài đặt hoàn tất, mở Command Prompt hoặc PowerShell và chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản NVM:
“`
nvm version
“`
3. Bây giờ bạn có thể cài đặt các phiên bản Node.js bằng lệnh sau:
“`
nvm install
“`

5. Các lệnh quản lý phiên bản Node.js bằng nvm
NVM cung cấp một số lệnh quản lý phiên bản Node.js, bao gồm:

– `nvm install `: cài đặt một phiên bản cụ thể của Node.js.
– `nvm use `: chuyển đổi sang một phiên bản Node.js cụ thể.
– `nvm ls`: hiển thị danh sách các phiên bản Node.js đã được cài đặt trên hệ thống.
– `nvm default `: cài đặt phiên bản Node.js mặc định cho hệ thống.
– `nvm current`: hiển thị phiên bản Node.js hiện đang sử dụng.

6. Cách cài đặt và chuyển đổi giữa các phiên bản Node.js sử dụng nvm
Để cài đặt một phiên bản Node.js mới sử dụng NVM, bạn có thể chạy lệnh sau:
“`
nvm install
“`
Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể chuyển đổi sang phiên bản Node.js mới cài đặt bằng cách sử dụng lệnh:
“`
nvm use
“`
Ví dụ, để chuyển đổi sang phiên bản Node.js 14.17.3, bạn có thể chạy lệnh sau:
“`
nvm use 14.17.3
“`

7. Cách cấu hình nvm để tự động kích hoạt phiên bản Node.js
Nếu bạn muốn NVM tự động chạy phiên bản Node.js mặc định khi khởi động hệ thống, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Mở terminal và chạy lệnh để mở file profile của NVM:
“`
nano ~/.bashrc
“`
2. Trong file, thêm dòng sau vào cuối cùng:
“`
nvm use default
“`
3. Lưu và đóng file.
4. Khởi động lại terminal và NVM sẽ tự động kích hoạt phiên bản Node.js mặc định.

8. Cách kiểm tra phiên bản Node.js hiện tại đang được sử dụng bằng nvm
Để kiểm tra phiên bản Node.js hiện tại đang được sử dụng bằng NVM, bạn có thể chạy lệnh sau:
“`
nvm current
“`
Lệnh này sẽ hiển thị phiên bản Node.js hiện đang sử dụng trên hệ thống.

9. Lợi ích và thông tin hữu ích khác về việc sử dụng nvm
– NVM giúp bạn dễ dàng cài đặt, quản lý và chuyển đổi giữa các phiên bản Node.js.
– Bạn có thể dễ dàng kiểm tra cấu hình NVM hiện tại và cài đặt phiên bản Node.js mặc định.
– NVM cho phép bạn kiểm tra các phiên bản Node.js đã được cài đặt trên hệ thống của mình.
– NVM giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi giữa các phiên bản Node.js để phát triển và kiểm thử ứng dụng của mình trên nhiều môi trường khác nhau.

FAQs:
1. Q: Làm thế nào để tải nvm-windows?
A: Bạn có thể tải nvm-windows từ trang web chính thức của NVM.

2. Q: Làm thế nào để cài đặt phiên bản Node.js với nvm?
A: Bạn có thể cài đặt một phiên bản Node.js bằng cách chạy lệnh `nvm install `.

3. Q: Tôi có thể tải xuống NVM từ đâu?
A: Bạn có thể tải xuống NVM từ trang web chính thức hoặc github của NVM.

4. Q: Tôi đã cài đặt NVM, tuy nhiên không thể cài đặt phiên bản Node.js mới nhất. Làm thế nào để sửa lỗi này?
A: Hãy chắc chắn rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của NVM và thử chạy `nvm install node` để cài đặt phiên bản Node.js mới nhất.

5. Q: Làm thế nào để kiểm tra phiên bản NVM đang sử dụng?
A: Bạn có thể chạy lệnh `nvm version` để kiểm tra phiên bản NVM đang sử dụng.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: nvm node version manager Nvm-windows, Nvm install, Download nvm, Nvm install Node version, Nvm install node, Install nvm-Windows, Nvm version, Nvm install npm

Chuyên mục: Top 31 Nvm Node Version Manager

Node Version Manager Windows 10. Easy Way To Switch Node Version. Install Nvm.

How To Manage Node Version Using Nvm?

Làm thế nào để quản lý phiên bản Node bằng cách sử dụng nvm?

Node.js là một môi trường chạy mã JavaScript phía máy chủ được sử dụng rộng rãi cho việc phát triển ứng dụng web. Nếu bạn làm việc với Node.js, chắc chắn bạn đã gặp phải vấn đề về việc quản lý phiên bản Node.js. Điều này có thể xảy ra khi bạn cần chạy các dự án với các phiên bản Node.js khác nhau, hoặc khi bạn phải nhanh chóng chuyển qua lại giữa các phiên bản Node.js.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng nvm (Node Version Manager) để quản lý phiên bản Node.js một cách dễ dàng.

1. Cài đặt nvm
Nvm là một công cụ giúp bạn quản lý phiên bản Node.js dễ dàng trên máy tính của mình. Đầu tiên, hãy tải xuống và cài đặt nvm từ trang web chính thức của dự án. Nvm có sẵn cho cả Windows và macOS.

2. Cài đặt phiên bản Node.js
Sau khi cài đặt thành công nvm, bạn có thể sử dụng nó để cài đặt các phiên bản Node.js khác nhau trên máy tính của mình. Để cài đặt một phiên bản Node.js mới, hãy chạy lệnh sau trong cửa sổ terminal:

“`
nvm install 14.17.3
“`

Trong ví dụ trên, chúng ta cài đặt phiên bản Node.js 14.17.3. Bạn có thể thay đổi số phiên bản để cài đặt phiên bản Node.js khác.

3. Chọn phiên bản Node.js sử dụng
Sau khi cài đặt nhiều phiên bản Node.js, bạn có thể chọn phiên bản sử dụng bằng cách chạy lệnh sau:

“`
nvm use 14.17.3
“`

Lệnh trên sẽ chọn phiên bản Node.js 14.17.3 làm phiên bản mặc định.

4. Kiểm tra phiên bản Node.js đang sử dụng
Để kiểm tra phiên bản Node.js đang sử dụng, bạn chỉ cần chạy lệnh:

“`
node -v
“`

Lệnh trên sẽ hiển thị phiên bản Node.js hiện tại.

5. Cài đặt phiên bản Node.js mặc định
Nếu bạn muốn cài đặt một phiên bản Node.js cụ thể làm phiên bản mặc định, hãy chạy lệnh:

“`
nvm alias default 14.17.3
“`

Từ nay về sau, phiên bản Node.js 14.17.3 sẽ được sử dụng mặc định.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp):

1. Làm thế nào để kiểm tra phiên bản nvm đang cài đặt?
Để kiểm tra phiên bản nvm đang cài đặt, bạn có thể chạy lệnh:

“`
nvm –version
“`

2. Làm thế nào để cài đặt một phiên bản Node.js khác nhau?
Để cài đặt một phiên bản Node.js khác nhau, hãy chạy lệnh:

“`
nvm install [số phiên bản]
“`

Ví dụ: nvm install 12.22.6

3. Làm thế nào để chuyển đổi giữa các phiên bản Node.js?
Để chuyển đổi giữa các phiên bản Node.js, bạn có thể chạy lệnh:

“`
nvm use [số phiên bản]
“`

Ví dụ: nvm use 12.22.6

4. Tôi có thể xóa một phiên bản Node.js không?
Có, bạn có thể xóa một phiên bản Node.js bằng lệnh:

“`
nvm uninstall [số phiên bản]
“`

Ví dụ: nvm uninstall 12.22.6

5. Làm thế nào để tạo một alias cho một phiên bản Node.js?
Để tạo một alias cho một phiên bản Node.js, hãy chạy lệnh:

“`
nvm alias [tên alias] [số phiên bản]
“`

Ví dụ: nvm alias mynode 14.17.3

Trên đây là cách quản lý phiên bản Node.js bằng cách sử dụng nvm. Kỹ thuật này cho phép bạn quản lý và chuyển đổi trực tiếp giữa các phiên bản Node.js một cách dễ dàng và tiện lợi. Hy vọng hướng dẫn này đã giúp bạn có kiến thức về cách sử dụng nvm hiệu quả.

How To Install Node Version Manager Nvm?

Là một người phát triển phần mềm, việc sử dụng nhiều phiên bản của Node.js trên máy tính của bạn có thể là một vấn đề phức tạp. Nhưng đừng lo lắng, bạn có thể quản lý các phiên bản của Node.js dễ dàng hơn với Node Version Manager (nvm). Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt nvm và sử dụng nó để quản lý các phiên bản Node.js trên máy tính của bạn.

Bước 1: Cài đặt cURL hoặc Wget
Để tiến hành cài đặt nvm, bạn cần cài đặt cURL hoặc Wget trên máy tính của mình. Nếu bạn chưa có cURL hoặc Wget, bạn có thể cài đặt chúng bằng cách thực hiện các bước sau đây:

– Cài đặt cURL:
Mở Terminal và chạy lệnh sau đây:
“`bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install curl
“`

– Cài đặt Wget:
Mở Terminal và chạy lệnh sau đây:
“`bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install wget
“`

Bước 2: Cài đặt nvm
Sau khi đã cài đặt cURL hoặc Wget, tiếp theo bạn cần tải xuống script cài đặt nvm. Mở Terminal và chạy lệnh sau đây:

“`bash
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
“`

hoặc

“`bash
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
“`

Dòng lệnh trên sẽ tải xuống script cài đặt nvm từ kho lưu trữ GitHub chính thức của nvm và chạy nó để cài đặt nvm trên máy tính của bạn.

Bước 3: Sử dụng nvm
Sau khi đã hoàn thành quá trình cài đặt, bạn có thể bắt đầu sử dụng nvm để quản lý các phiên bản Node.js trên máy tính của bạn.

Để cài đặt phiên bản Node.js mới nhất, hãy chạy lệnh sau đây trong Terminal:
“`bash
nvm install node
“`

Để cài đặt một phiên bản Node.js cụ thể nào đó, hãy chạy lệnh sau đây với số phiên bản bạn muốn cài đặt:
“`bash
nvm install
“`

Ví dụ, để cài đặt Node.js phiên bản 14.17.4, bạn sẽ chạy lệnh:
“`bash
nvm install 14.17.4
“`

Sau khi đã cài đặt các phiên bản Node.js mong muốn, bạn có thể chuyển đổi giữa các phiên bản bằng cách sử dụng lệnh:
“`bash
nvm use
“`

Ví dụ, để chuyển đổi sang Node.js phiên bản 14.17.4, bạn sẽ chạy lệnh:
“`bash
nvm use 14.17.4
“`

FAQs (Các Câu Hỏi Thường Gặp):

Q: Tại sao tôi không thể cài đặt hoặc sử dụng nvm trên hệ điều hành của tôi?
A: Nvm không hoạt động trên Windows trực tiếp. Bạn có thể sử dụng Windows Subsystem for Linux (WSL) hoặc một giả lập máy ảo Linux để sử dụng nvm.

Q: Tôi có thể gỡ bỏ nvm khỏi máy tính của mình được không?
A: Để gỡ bỏ nvm, hãy mở Terminal và chạy lệnh:
“`bash
rm -rf ~/.nvm
“`

Q: Làm thế nào để kiểm tra phiên bản Node.js hiện tại đang được cài đặt?
A: Bạn có thể kiểm tra phiên bản Node.js hiện tại đang được cài đặt bằng lệnh:
“`bash
node -v
“`

Như vậy là bạn đã biết cách cài đặt và sử dụng Node Version Manager (nvm) để quản lý các phiên bản Node.js trên máy tính của bạn. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu hơn về cách sử dụng công cụ quan trọng này trong quá trình phát triển phần mềm.

Xem thêm tại đây: thammyvienlavian.vn

Nvm-Windows

Nvm-windows – Một công cụ hữu ích cho lập trình viên

Nvm-windows là một công cụ giúp quản lý việc cài đặt và quản lý nhiều phiên bản Node.js trên hệ điều hành Windows. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho những lập trình viên phát triển ứng dụng Node.js trên nền tảng Windows, bởi vì nó giúp quản lý các phiên bản Node.js và các thư viện phụ thuộc một cách dễ dàng và hiệu quả.

Với nvm-windows, bạn có thể cài đặt và sử dụng nhiều phiên bản Node.js song song trên cùng một máy tính mà không gặp phải các vấn đề liên quan đến việc gỡ cài đặt và cài đặt lại từng phiên bản một. Nvm-windows cũng cung cấp khả năng chuyển đổi giữa các phiên bản một cách dễ dàng, giúp bạn kiểm tra và thử nghiệm ứng dụng của mình trên các phiên bản Node.js khác nhau, mà không cần thực hiện quá nhiều công việc cài đặt và gỡ cài đặt lại.

Cách cài đặt nvm-windows cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần truy cập vào trang web chính thức của nvm-windows và tải xuống phiên bản cài đặt phù hợp với hệ điều hành Windows của bạn. Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ có thể dễ dàng quản lý và sử dụng nhiều phiên bản Node.js trên máy tính của mình.

Với nvm-windows, bạn có thể thực hiện các tác vụ quản lý Node.js như sau:

1. Cài đặt phiên bản Node.js: Bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản Node.js cùng một lúc, đồng thời nvm-windows sẽ giúp bạn chọn phiên bản mặc định mà bạn muốn sử dụng.

2. Chuyển đổi giữa các phiên bản: Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các phiên bản Node.js mà bạn đã cài đặt. Điều này giúp bạn kiểm tra và thử nghiệm ứng dụng của mình trên nhiều phiên bản Node.js và đảm bảo tính tương thích của ứng dụng trên các phiên bản khác nhau.

3. Quản lý các phiên bản global và local: Bạn có thể quản lý các phiên bản Node.js toàn cầu (global) và cục bộ (local) theo cách riêng biệt. Điều này giúp bạn kiểm soát việc sử dụng các phiên bản Node.js cho các dự án khác nhau.

4. Quản lý các thư viện phụ thuộc: Nvm-windows cung cấp khả năng cài đặt và quản lý các thư viện phụ thuộc của ứng dụng Node.js một cách dễ dàng. Bạn có thể cài đặt các phiên bản phụ thuộc khác nhau cho từng dự án và quản lý chúng một cách linh hoạt.

Nvm-windows cũng có một số tính năng nổi bật khác, bao gồm: khả năng tự động cập nhật, hỗ trợ proxy, hỗ trợ Git và Npm.

FAQs:
Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về nvm-windows:

1. Nvm-windows có tương thích với các phiên bản Windows nào?
– Nvm-windows tương thích với hầu hết các phiên bản Windows, từ Windows 7 trở lên.

2. Phiên bản Node.js nào nên cài đặt trên nvm-windows?
– Bạn có thể cài đặt bất kỳ phiên bản Node.js nào từ trang web chính thức của Node.js. Tuy nhiên, nên sử dụng phiên bản ổn định (stable) để đảm bảo tính ổn định và tương thích của ứng dụng.

3. Tôi có thể cài đặt các phiên bản khác nhau của Node.js trên cùng một máy tính không?
– Có, với nvm-windows bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản Node.js trên cùng một máy tính và chuyển đổi giữa chúng một cách dễ dàng.

4. Nvm-windows có thể giúp tôi quản lý các thư viện phụ thuộc không?
– Có, nvm-windows cung cấp khả năng quản lý các thư viện phụ thuộc của ứng dụng Node.js một cách dễ dàng. Bạn có thể cài đặt các phiên bản phụ thuộc khác nhau cho từng dự án và quản lý chúng một cách linh hoạt.

Với các công cụ như nvm-windows, lập trình viên có thể dễ dàng quản lý và sử dụng nhiều phiên bản Node.js trên hệ điều hành Windows mà không gặp phải bất kỳ vấn đề nào. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và nhanh chóng trong quá trình phát triển ứng dụng Node.js trên Windows.

Nvm Install

NVM (Node Version Manager) là một công cụ quản lý phiên bản Node.js cho các dự án phát triển. Khi làm việc với Node.js, việc sử dụng phiên bản phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo tính ổn định và tương thích của ứng dụng. Với NVM, việc cài đặt và quản lý các phiên bản Node.js trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cài đặt NVM

Đầu tiên, bạn cần cài đặt NVM trên hệ thống của mình. Có nhiều cách để làm điều này, nhưng ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu quá trình cài đặt thông qua Homebrew, một trình quản lý gói phổ biến trên Mac.

1. Mở Terminal và chạy lệnh sau để cài đặt Homebrew:

“`
/bin/bash -c “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)”
“`

2. Cách tiếp theo là cài đặt NVM bằng Homebrew. Chạy lệnh sau trong Terminal:

“`
brew install nvm
“`

3. NVM yêu cầu một số cấu hình trong tệp cấu hình Shell (ví dụ: `~/.bashrc`, `~/.zshrc`). Bạn có thể chạy lệnh sau để tự động thêm cấu hình này vào tệp cấu hình hiện tại:

“`
echo ‘export NVM_DIR=”$HOME/.nvm”‘ >> ~/.bashrc
echo ‘[ -s “$NVM_DIR/nvm.sh” ] && \. “$NVM_DIR/nvm.sh”‘ >> ~/.bashrc
echo ‘[ -s “$NVM_DIR/bash_completion” ] && \. “$NVM_DIR/bash_completion”‘ >> ~/.bashrc
“`

4. Cuối cùng, làm mới thông tin Shell bằng cách chạy lệnh sau hoặc đóng và mở lại Terminal:

“`
source ~/.bashrc
“`

Quản lý phiên bản Node.js

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, bạn có thể sử dụng NVM để quản lý các phiên bản Node.js.

– Để xem tất cả các phiên bản Node.js đã cài đặt trên hệ thống, sử dụng lệnh:

“`
nvm ls
“`

– Để cài đặt phiên bản Node.js mới, chạy lệnh:

“`
nvm install
“`

Thay thế `` bằng phiên bản Node.js bạn muốn cài đặt (ví dụ: `nvm install 14.17.3`).

– Để sử dụng phiên bản Node.js đã cài đặt, chạy lệnh:

“`
nvm use
“`

Thay thế `` bằng phiên bản Node.js bạn muốn sử dụng (ví dụ: `nvm use 14.17.3`).

Khi bạn cài đặt một phiên bản mới bằng NVM, nó sẽ tự động thêm phiên bản mới nhất thành mặc định. Điều này đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng phiên bản Node.js mà bạn cài đặt gần nhất mà không cần thay đổi cấu hình.

FAQs (Câu hỏi thường gặp)

1. Tại sao tôi nên sử dụng NVM?

NVM cho phép bạn cài đặt và chuyển đổi giữa các phiên bản Node.js dễ dàng. Điều này giúp đảm bảo tính tương thích của ứng dụng và giúp bạn kiểm tra ứng dụng của mình trên nhiều phiên bản Node.js khác nhau.

2. Làm thế nào để xem phiên bản Node.js đang được sử dụng?

Để xem phiên bản Node.js đang được sử dụng, hãy chạy lệnh `node -v` trong Terminal. Điều này sẽ hiển thị phiên bản Node.js hiện tại.

3. Tôi có thể xóa các phiên bản Node.js không sử dụng nữa không?

Có, bạn có thể xóa các phiên bản Node.js không cần thiết bằng cách chạy lệnh `nvm uninstall ` trong Terminal. Thay thế `` bằng phiên bản Node.js bạn muốn xóa.

4. Tôi có thể cài đặt phiên bản Node.js từ kho lưu trữ chứ không phải từ phiên bản Node.js chính thức không?

Có, bạn có thể cài đặt phiên bản Node.js từ kho lưu trữ (thí dụ: Node.js LTS release) bằng cách chạy lệnh `nvm install –lts` trong Terminal.

5. Tôi có thể cài đặt và sử dụng nhiều phiên bản Node.js cùng một lúc không?

Có, bạn có thể cài đặt và sử dụng nhiều phiên bản Node.js cùng một lúc bằng cách sử dụng NVM. Bạn có thể chuyển đổi giữa các phiên bản này bằng cách sử dụng lệnh `nvm use `.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề nvm node version manager

Node Version Manager Windows 10. Easy way to switch Node version. Install nvm.
Node Version Manager Windows 10. Easy way to switch Node version. Install nvm.

Link bài viết: nvm node version manager.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này nvm node version manager.

Xem thêm: blog https://thammyvienlavian.vn/category/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *